Affiliate Program

Kitesweden affiliate programmet är gratis och tillåter medlemmar att tjäna pengar genom att placera länk eller länkar på sin hemsida för reklam till Kitesweden eller en specifik produkt. Ifall en försäljning görs av kund som har klickat på den länken tjänar alltså du pengar på. Provisionen är förtillfället satt på 5%.

För mer information se vår FAQ sida eller vilkors sidan.

Powered By OpenCart
Kitesweden © 2022