Villkor & Cookites

Villkor & cookies

Genom att besöka Kitesweden.se och godkänna våra användarvillkor accepterar du följande regler:

Kitesweden har upprättat och underhåller dessa hemsidor. Du har rätt att använda materialet på denna sida, för ickekommersiellt, personligt ändamål.

Varumärken och copyright

Allt material som kan ses på sidan är också skyddade enligt upphovsrättslagen, såvida inget annat är angivet.

Utan skriftlig tillåtelse från Kitesweden eller aktuella samarbetsparters får du varken distribuera, modifiera, överföra, återanvända, sprida eller på annat sätt använda innehållet på denna hemsida, om det inte sker för rent privat bruk.

Ansvar

Kitesweden påtar sig inget ansvar för användandet av denna hemsida eller tar ansvar för skador som beror på virus eller liknande, förorsakade vid nerladdning av material, data, texter, bilder, ljud eller video från denna hemsida.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Kitesweden registrerar inte personuppgifter via hemsidan om du inte frivilligt uppger dem. När du lämnar dina personuppgifter förbehåller vi oss att använda dem på följande sätt: Vi eller någon som arbetar på uppdrag för oss har rätt att registrera och behandla dina uppgifter samt använda upplysningarna för marknadsföringsändamål. Om du inte önskar få sådan marknadsföring, vänligen kontakta oss. Vi kan även använda uppgifterna för generell statistisk information om besökande på vår hemsida. Om du inte vill att dina uppgifter skall finnas kvar i vårt register, vänligen meddela oss detta per e-post och begär att uppgifterna avlägsnas.

Uppgifterna lagras inte längre tid än två (2) år efter det att kundförhållandet upphört. Vi kommer inte, varken nu eller senare, lämna eller sälja dina personuppgifter vidare till tredje part, utan ditt uttryckliga samtycke. Du har enligt personuppgiftslagen rätt att utan kostnad en gång per kalenderår kontakta oss och bli informerad om vad dina personuppgifter används till. En skriftlig ansökan om sådan information skall skickas till Kitesweden. Du har även rätt att begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter och kräva att dina personuppgifter raderas ur vår databas. Sådan begäran skall skickas till Kitesweden. Kitesweden önskar ej motta personuppgifter från minderåriga utan målsmans godkännande.

Användande av "Cookies"

På Kiteswedens webbplats kitesweden.se används cookies för att ge användaren tillgång till medlemsfunktioner och funktioner som ökar användbarheten.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Webbplatsen kitesweden.se använder båda av dessa typer.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Firefox m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på kitesweden.se begränsas.